استارت باکس چیست ؟

استارت باکس به عنوان اولین مرکز آموزش علمی کسب و کار اینترنتی در ایران، با هدف اصلاح ساختار کسب و کار های آنلاین رسالت خود را آغاز کرده تا بتواند هر روز بیش از دیروز، تاثیر مثبت بیش تری در بهبود کسب و کار های افراد، به وسیله کسب و کار اینترنتی داشته باشد.

مهیار محبی

مهیار محبی

هم بنیان گذار مرکز استارت باکس
بیزینس کوچ کسب و کار اینترنتی
و Personal Branding
۳ سال سابقه در زمینه کوچینگ کسب  و کار و مدرک معتبر کوچینگ

محمد حسین شفاعی

بنیان گذار مرکز آموزشی استارت باکس
دانش آموخته
Google Academy
مدرس دیجیتال مارکتینگ
منتورینگ دیجیتال مارکتینگ
مقام سوم جشنواره خوارزمی

الناز رمضانی

الناز رمضانی

هم بنیان گذار مرکز استارت باکس
دانش آموخته Google Academy
استراتژیست Social Content
استراتژیست بازاریابی و محتوا
سردبیر موسسه های آموزشی

مهیار محبی
مهیار محبیهم بنیانگذار مرکز استارت باکس
بیشتر بخوانید

بیزینس کوچ کسب و کار اینترنتی

و Personal Branding

۳ سال سابقه در زمینه کوچینگ کسب و کار

و مدرک معتبر کوچینگ

محمد حسین شفاعی
محمد حسین شفاعیبنیانگذار مرکز آموزشی استارت باکس
بیشتر بخوانید

بنیان گذار مرکز آموزشی استارت باکس

دانش آموخته Google Academy

مدرس دیجیتال مارکتینگ

منتورینگ دیجیتال مارکتینگ

مقام سوم جشنواره خوارزمی

الناز رمضانی
الناز رمضانیهم بنیان گذار مرکز استارت باکس
بیشتر بخوانید

دانش آموخته Google Academy

استراتژیست Social Content

استراتژیست بازاریابی و محتوا

سردبیر موسسه های آموزشی

قبل
بعدی